تعطیلی سایت مرکزی دانشگاه واقع در دانشکده ادبیات و علوم جغرافیا

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به علت انجام عملیات عمرانی و بازسازی کلاس های طبقه سوم دانشکده ادبیات و علوم جغرافیا، تا اطلاع ثانوی امکان بازگشایی سایت مرکزی دانشگاه مقدور نمی باشد.

لذا تا اطلاع ثانوی سایت کامپیوتر واقع درطبقه سوم دانشکده ادبیات و علوم جغرافیا تعطیل می باشد.